มงคลที่ ๑๘

๑๘. งานไม่มีโทษ. (อนวชฺชานิ กมฺมานิ.)สิบแปด...งาน  ไม่มีโทษ  โปรดจำไว้

ไม่มีภัย  ไร้เวร   เกณฑ์จุดหมาย

ไม่เบียดเบียน  ผู้อื่น  ฝืนใจ กาย

ทั้งสองฝ่าย  ได้ประโยชน์  โปรดเร่งทำ

ถูกกฎหมาย   บ้านเมือง  เรืองวิถี

ถูกประเพณี  ธรรมเนียมไทย  ใคร่อุปถัมภ์

ไม่ผิดศีล   สมาธิ   ปัญญานำ

ไม่ผิดธรรม   ย้ำถูก ดี   มีจรรยา

ใคร่ครวญก่อน   แล้วจึงทำ   จงจำไว้

ขั้นทำได้  ไม่คำนึง  ถึงปัญหา

ขั้นทำดี   มีประโยชน์   โปรดตรวจตรา

มีปัญญา   มาพินิจ   “คิดก่อนทำ”

ทำงานที่   มีโทษ  โปรดยั้งหยุด“

๑. ค้าอาวุธ   ๒. ค้ามนุษย์   สุดถลำ

๓. ค้ายาพิษ   ๔. ยาเสพติด   ผิดศีลธรรม

๕. ค้าสัตว์นำ-   เอาไปฆ่า   พาวอดวาย.


(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๓, ว.ว.)