มงคลที่ ๒

๒. คบบัณฑิต ( ปณฺฑิตานญฺ จ เสวนา.)


สอง. คบหา   บัณฑิต   คิดให้ทั่ว
รู้ดี ชั่ว   ทั่วไป   หลายสถาน
รู้ถูก ผิด   คิดทุกอย่าง   วางโครงการ
รู้ชอบ...งาน   บาป บุญ   หนุนกมล

๑. รู้อุปการ-   คุณท่าน   หมั่นยึดไว้
๒. รู้ทำให้   คนพ้นบาป   ทราบฝึกตน
๓. รู้ช่วยเหลือ   ผู้อื่น   ชื่นกมล
๔. รู้ชุมชน   สงเคราะห์ให้  ได้สุขจริง

นรชน   พึงคบหา   บัณฑิตไว้
ปัญญาไว  ได้พ้นทุกข์   สุขทุกสิ่ง
พหูสูต   พูดคิดทำ   จำได้จริง
ไกลจากสิ่ง   เศร้าหมอง   ครองอุรา

เหมือนผ้าห่อ   ของหอมไว้   ได้ครันครบ
หอมตลบ   อบอวล   ชวนใฝ่หา
ผู้ใดคบ   บัณฑิต   บัณฑิตพา
ผลดีมา   ตอบสนอง   ห้องหทัย.