มงคลที่ ๕

๕. มีบุญวาสนามาก่อน. (ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา)ห้า...มีบุญ วาสนา มาก่อน

ได้ตามย้อย คืนมา พาสดใส

ตั้งแต่คลอด จากครรภ์ พลันมั่นใจ

ก้าวหน้าไป ในปัจจุบัน มั่นคงดี


๑. สุขภาพจิต สะอาดใส ไร้ใดทาบ

๒. บุคลิกภาพ สง่างาม ตามวิถี

๓. ทางชีวิต ประสิทธ์ผล พ้นราคี

๔. สังคมดี เจริญไกล ให้ฝึกตน


บุญวาสนา หาใช่ อภินิหาร

เกิดจากการ สร้างความดี พลีจิตค้น

น้ำไหลหยด ทีละน้อย ย้อยปะปน

ยังท่วมท้น มหาสมุทร สุดประมาณ


บัณฑิตหมั่น สั่งสมบุญ หนุนไม่ถอย

ทีละน้อย ค่อยต่อเติม เสริมเป็นฐาน

ย่อมเต็มเปี่ยม ด้วยบุญ หนุนวงศ์วาน

ฉันนั้นการ สั่งสมบุญ คุณอนันต์.