มงคลที่ ๘

๘. มีศิลปะ. (สิปฺปญฺ จ.)แปด...มีศิลปะ สง่างาม ยามได้เห็น

ทุกอย่างเน้น คุณค่า พาสร้างสรรค์

ฉลาดคิด ฉลาดทำ ล้ำจำนรรจ์

ตั้งใจมั่น ปรับปรุงงาน สะคราญตา

๑. มีศรัทธา ตั้งมั่น พลันมีโชค

๒. ไม่มีโรค ๓. ไม่ขี้คุย ลุยสรรหา

๔. ไม่ขี้เกียจ เพียรมานะ สละเวลา

๕. มีปัญญา มาค้นคิด ผลิตงาน

คิดเป็น...ทาง สร้างสติ สัมปชัญญะ

พูดเป็น...นะ วาทศิลป์ ลิ้นประสาน

ทำเป็น...จริง สิ่งสูงค่า มาเนิ่นนาน

เน้นผลงาน เด่นดี มีฝีมือ

มีศิลปะ เพียงอย่างหนึ่ง พึงประสงค์

ยังดำรง ชีพได้ ให้ยึดถือ

หมั่นฝึกฝน ค้นจุดเด่น เน้นฝีมือ

คอยฝึกปรือ จนชำนาญ สำราญใจ.