มงคลที่ ๑๓

๑๓. สงเคราะห์ภรรยา. (ทารสฺส สงฺคโห.)

สิบสาม..สงเคราะห์   ภรรยา   มารศรี

สามีดี   ควรปฏิบัติ   เคร่งครัดยิ่ง

๑. ควรให้เกียรติ   ยกย่อง...อยู่   เชิดชูจริง

ให้เด่น...ยิ่ง   กว่าใคร   ในโลกา


๒. ไม่ดูหมิ่น   ไม่เหยียบหยาม   งามไสว

๓. ไม่นอกใจ   ใฝ่รักจริง   ยิ่งเสน่หา

๔. ให้เป็นใหญ่   ภายในบ้าน   งานตรึงตรา

๕. พร้อมสรรหา   เครื่องแต่งกาย   หมายผูกใจ


ภรรยาดี  มีหน้าที  ที่ดีด้วย

๑. ยินดีช่วย  จัดงานบ้าน  ประสานไว้

๒. สงเคราะห์ญาติ  ข้างสามี  พลีหทัย

๓. ไม่นอกใจ  ใฝ่ภักดี  สามีตน


๔. รักษาทรัพย์  ให้ดี  มีมากยิ่ง

๕. ขยันจริง  ไม่เกียจคร้าน  งานมากล้น

ทุกทุกสิ่ง   ขยันจัด  ฝึกหัดตน

พร้อมอดทน   ฝึกฝนใจ  อภัยกัน.


(ที.ปา. ๑๑/๒๐๔)