มงคลที่ ๒๓

๒๓. มีความถ่อมตน. (นิวาโต จ.)ยี่สิบสาม..มีความ ถ่อมตน คนควรหา

๑. กิริยา อ่อนน้อม พร้อมวิถี

๒. มีวาจา อ่อนหวาน..ซึ้ง ตรึงฤดี

๓. เป็นผู้มี ใจอ่อนน้อม พร้อมฝึกตน


ผลไม้ดก ปกเต็มต้น ผลดียิ่ง

ย่อมน้อมกิ่ง ลงต่ำ นำเหตุผล

คนดีจริง สิ่งล้ำค่า พากมล

ย่อมถ่อมตน เรื่อยไป ใจศรัทธา


โทษของการ อวดดื้อ ถือตัวตน

๑. ให้เสียคน เสียอนาคต หมดวาสนา

๒. ให้เสียมิตร ไมตรีร้าง ล่วงโรยรา

๓. อวดเบ่งพา เสียหมู่คณะ ละหทัย


๑.เหตุเพราะชาติ ๒. เพราะทรัพย์ กลับหมองหมาง

๓. และกระด้าง โดยโคตร โปรดไม่ไหว

๔. ยอมดูหมิ่น แม้ญาติตน คนจัญไร

ย่อมทำให้ เสื่อมลง จงไตร่ตรอง.