วิธีอ่าน บทกลอนให้ได้อรรถรส       วิธีอ่าน               หนังสือนี้                  มีคุณค่า
อ่านตัวหนา                ลงมาก่อน                 สอนตามขั้น
เป็นหนังสือ                ธรรมดา                    เคยอ่านกัน
ความหมายนั้น            ก็รู้ความ                    ตามเป็นจริง

       แต่ถ้าอ่าน           ซ้ายไปขวา                ก็พาสอน
เป็นบทกลอน             ขยายความ                ได้ดียิ่ง
รู้ความเพิ่ม                 เสริมออกไป               ให้รู้จริง
ได้รู้สิ่ง                       ที่ควรรู้                       อยู่ครบครัน

      ท้ายกระดาษ         ล่างสุด                     นั้นดีนะ
มีพุทธะ                      สุภาษิต                     คิดสร้างสรรค์
ล้วนแต่มี                    เนื้อความ                   ตามจำนรรจ์
สัมพันธ์กัน                 กับเนื้อหา                   พากมล

     ส่วนรูปภาพ           ด้านซ้าย                    คลายวิถี
ดูแล้วมี                      คุณค่า                        น่าฉงน
ปริศนาธรรม               ซ่อนอยู่                       รู้อดทน
ตามเหตุผล                ค้นดู                          "จะรู้จริง"

ปญฺญว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์


* หมายเหตุ ในหนังสือให้อ่าน " ตัวหนา ลงมาก่อน "
* สำหรับ     ในเว็บให้อ่าน " ตัว สีเหลือง , สีม่วง  ลงมาก่อน " 
ก็จะได้อรรถรสในอีกรูปแบบหนึ่ง