มงคลที่ ๓๑

มงคงที่  ๓๑-๓๔  อยู่ในหมู่ที่  ๙  การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป


๓๑. บำเพ็ญตบะ (ตโป จ.)


สามสิบเอ็ด บำเพ็ญตบะ  จะเสถียร

ทำความเพียร   เผาผลาญชั่ว  เกลียดกลัวไว้

เผากิเลส  ให้ร้อนรน   พ้นจากไป

จิตผ่องใส   สงบสุข    ทุกเวลา

๑. สัลเลขะ   ละกิเลส    เหตุทุกข์เข็ญ

แบบค่อยเป็น   ค่อยไป   ใคร่สรรหา

๒. ธุตังคะ   จะแรงร้น   ผลทันตา

ขันติพา   ความเพียรสูง    จูงจากไป

วิธีบำเพ็ญ   ตบะ    ละหละหลวม

๑. รู้สำรวม   ระวังตน   พ้นเหลวไหล

ทั้งทางหู    จมูกลิ้น    กายและใจ

๒. ความเพียรใช้    ร่วมกัน    มั่นคงดี

๓. เอาขันติ    เผาผลาญบาป    อกุศล

ความอดทน   จนก้าวหน้า    เลิศราศี

ความอดกลั้น   หมั่นระวัง    ตั้งฤดี

และต้องมี   ความทนทาน   ประสานตน.