มงคลที่ ๑

๑. ไม่คบคนพาล ( อเสวนา จ พาลานํ)


หนึ่ง. ไม่คบ คนพาล ประสานจิต
๑. ชอบคิดผิด มโนกรรม สามสถาน
๒. ชอบพูดชั่ว มั่วคำหยาบ ตราบเนิ่นนาน
๓. ชอบทำงาน ชั่วยิ่ง สิ่งไม่ดี

๔. ชอบชักนำ ในทางผิด คิดทุกสิ่ง
๕. ทำมากยิ่ง สิ่งไม่ควร ล้วนบัดสี
๖. ไม่ยอมรับ ระเบียบ วินัย ใส่ชีวี
๗. แม้พูดดี ก็โกรธ โทษต่อเติม

อย่าคบ...ค้า คนพาล ประสานศรี
อย่าร่วม...มี การงาน ประสานเสริม
อย่ารับ...ไว้ ให้ร่วมสุข ทุกข์ต่อเติม
อย่าให้...เพิ่ม ความวางใจ ใคร่ครวญตรอง

เหมือนต้นไม้ ใกล้กัน พลันเปลี่ยนผัน
มะม่วงมัน เปรี้ยวไป ให้หม่นหมอง
ใบไม้ห่อ ปลาเน่าเหม็น เป็นทำนอง
ลองไตร่ตรอง มองให้เห็น เช่นคนพาล.