มีสติ

จงรู้จัก คิดพูดทำ ย้ำเริ่มริ                 

อย่างมีสติ และอดทน ค้นแก้ไข

อย่าปล่อยให้ อารมณ์ บ่มเป็นไฟ

ครอบงำใจ ตนเอง เร่งจดจำ

ผิดเป็นครู ดูให้ชัด จัดวิถี

รู้แล้ว...มี ทางแก้ไข ไม่ถลำ

รีบปรับปรุง ให้รุ่งเรือง เรื่องควรทำ

อย่าให้ซ้ำ รอยเดิม เพิ่มสิ่งดี.