มงคลที่ ๒๘

๒๘. เป็นคนว่าง่าย. (โสวจสฺสตา.)ยี่สิบแปด...เป็น คนว่าง่าย   หมายหยุดยั้ง

๑. ฟังคำสั่ง   สอนด้วยดี   ที่สรรหา

๒. ทำตามคำ   สั่งสอน   วอนตรึงตรา

๓. รับรู้ค่า   คุณผู้สอน   มิคลอนคลาย


ผู้ใดกล่าว   คำขนาบ   ชี้โทษ...เน้น

ให้เราเห็น   โทษของเรา   เฝ้าขวนขวาย

ดุจผู้ชี้ ขุมทรัพย์ให้ ไม่รู้คลาย

ตั้งจิตหมาย    คบไว้   ไม่เสื่อมเลย


คนหัวดื้อ    ในโลกนี้    มีหลักฐาน

๑. พวกดื้อด้าน    เพราะโง่เขลา    เฝ้าเฉลย

๒. พวกดื้อดึง    เพราะหลงตัว    ชั่วจังเลย

๓. พวกบ้า...เอ่ย    มักโกรธ    โฉดเฉาจริง


อานิสงส์    การเป็น    คนว่าง่าย

๑. คนทั้งหลาย    เมตตา    การุณย์ยิ่ง

๒. ให้ได้รับ    โอวาท    ฉลาดจริง

๓. ละโทษทิ้ง    ๔. บรรลุธรรม    นำหทัย.


(ขุ.ธ. ๒๕/๑๖/๒๑)