มงคลที่ ๔

๔. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (ปฏิรูปเทสวาโส จ.)

สี่...อยู่ในถิ่น ที่เหมาะสม ระดมพร้อม
สิ่งแวดล้อม ที่ดี มีอาศัย
มีสัมมา อาชีพ เจริญไว
ไม่มีภัย ไรพิษ มิตรอาทร

๑. มีธรรมะ สบายครบ สงบเย็น
๒. บุคคลเป็น ที่สบาย หมายสั่งสอน
๓. มีอาหาร มากมาย คลายอาทร
๔. สุดอาวรณ์ อาวาสดี มีครบครัน

ทั้งทางโลก โชคอำนวย ช่วยเลิศล้ำ
ทั้งทางธรรม นำศีล ทาน ประสานมั่น
ทั้งเด็กอยู่ รู้ภาวนา พาจิตพลัน
ทั้งสร้างสรรค์ เมื่อเติบใหญ่ ให้ได้ดี

หากคนเรา อยู่ไกล ในถิ่นเลว
คงล้มเหลว ทุกสิ่ง สิ้นราศี
หากอยู่ถิ่น ที่เหมาะสม อุดมดี
ก็ย่อมมี ความเจริญ เพลินหทัย.