มงคลที่ ๒๐

๒๐. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา (มชฺชปานา จ สญฺญโม.)ยี่สิบ...สำรวม จากการ ดื่มน้ำเมา

ให้ตัวเรา เฝ้าระวัง ยับยั้งไว้

สิ่งเสพติด ให้โทษ โปรดห่างไกล

วิธีใด ก็ตาม งามฤดี


โทษของการ ดื่มน้ำเมา เฝ้าคอยนับ

๑. เผาผลาญทรัพย์ ๒. ผลาญสุขภาพ ทราบหลีกหนี

๓. เกียรติยศ หมดไป ๔. ผลาญไมตรี

๕. ผลาญศักดิ์ศรี ๖. สติปัญญา พาสิ้นไป


โทษข้ามภพ ข้ามชาติ ฉลาดค้น

๑. เกิดเป็นคน ปัญญาอ่อน สอนไม่ไหว

๒. เกิดเป็นสัตว์ เลื้อยคลาน เคยคลาไคล

๓. เป็นคนใบ้ ๔. คนบ้า พาเสียคน


มีวิธี เลิกเหล้าได้ ให้เด็ดขาด

๑. ต้องฉลาด ให้เห็นโทษ โปรดฝึกฝน

๒. ตั้งใจแน่  ๓. แม้ศักดิ์ศรี  มีในตน

๔. สื่อคิดค้น  ๕. คนขี้เหล้า เฝ้าห่างไกล.